Informacja o wyborze projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

01.12.2020

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Edukacji w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 1 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1711/20 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.01.06-12-0107/20 złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Edukacji pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół  i placówek oświatowych, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.06-IP.01-12-022/20 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf, 364 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf, 380 KB)