Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny

30.04.2020
Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 30 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 637/20 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.09.02.01-12-0015/20 złożonego przez Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, 9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf, 363 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf, 380 KB)