Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Przedsiębiorczość

29.04.2020
Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, projektu złożonego przez Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie, Uchwałą Nr 621/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru  do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pn.: MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w odpowiedzi na nabór nr RPMP.03.04.06-IP.01-12-008/20 dla Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia dokumentów niezbędnych do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załączniki: