Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

19.05.2020
Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 19 maja 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 710/20 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.09.02.01-12-0016/20 złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-011/20 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego, 9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf, 365 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf, 381 KB)