Informacja o wyborze projektu w trybie nadzwyczajnym pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

03.08.2022

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Edukacji w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie 2 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1292/22 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.01.06-12-0042/22 złożonego przez Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Edukacji pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.06-IP.01-12-018/22 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Inne informacje: