Kolejne miliony złotych na walkę z pandemią

19.02.2021
Komitet Sterujący ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kolejnych poważnych środków - 17 milionów złotych - na realizację zadań w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Medyczny 3.

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego

Ponadto w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Medyczny 2 rozdysponowano dodatkowe fundusze dla szpitali będących partnerami projektu.

Kontynuujemy i rozwijamy wraz z naszymi partnerami zaawansowany i skuteczny program wspierany z Funduszy Europejskich. Na walkę ze skutkami pandemii samorząd województwa małopolskiego przeznaczył już w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej około 1,5 miliarda złotych. Fundamentem naszych działań jest odpowiednie wzmocnienie sektora ochrony zdrowia. Ratowanie zdrowia i życia mieszkańców Małopolski. Dzięki kolejnym pakietom medycznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej do placówek w Małopolsce sukcesywnie trafia nowoczesny sprzęt oraz wyroby medyczne niezbędne, by zapobiegać, diagnozować i zwalczać koronawirusa

- mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego: Witold Kozłowski - marszałek województwa małopolskiego, przewodniczący Komitetu, Łukasz Smółka - wicemarszałek województwa małopolskiego, zastępca przewodniczącego Komitetu, Łukasz Kmita - wojewoda małopolski, Jarosław Foremny - małopolski państwowy inspektor sanitarny, Jakub Szymański - dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: Marcin Jędrychowski - dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Monika Michalska-Mazgaj - dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych w UMWM, Anna Glixeli - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWM.

Szpital-Uniwersytecki-1.jpg

Podjęto dziś decyzję o przeznaczeniu kolejnych funduszy - 17 milionów złotych - na realizację Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Medyczny 3.

Ponadto w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 2 rozdysponowano dodatkowe środki dla partnerów programu. Wsparcie otrzymują:

- Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie - 1,68 mln zł, na zakup sprzętu (m.in. sterylizacja, myjka, dezynfekator do urządzeń),

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie - 183 tys. zł, na zakup aparatu do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi,

- Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu – 20 tys. zł (dodatkowe środki na zakup tlenowni i koncentratów tlenu),

- Podhalański Szpital Specjalistyczny im. JPII w Nowym Targu – 700 tys. zł, na zwiększenie dofinansowania do zakupu rezonansu,

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach – 500 tys. zł, na zakup sprzętu medycznego (zgodnie z listą MZ),

- Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 825 tys. zł, na zakup jedynego w Małopolsce rezonansu otwartego (dla pacjentów, którzy nie mogą korzystać z rezonansów zwykłych), który uruchomiony zostanie już na początku marca,

- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – 300 tys. zł, na zakup środków ochrony osobistej,

- Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. K. Jelskiej w Zakopanem – 350 tys. zł, na zakup ambulansu transportowego,

- Krakowskie Centrum Rehabilitacji – 150 tys. zł, na zakup samochodu do transportu pacjentów.