Małopolska Tarcza Antykryzysowa: Pakiet społeczny wesprze tych najbardziej potrzebujących

04.06.2020
Wsparcie małopolskich placówek opieki całodobowej, zakup środków ochrony indywidualnej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia do walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami, a także zapewnienie mieszkańcom, pacjentom i personelowi placówek miejsc do noclegu czy izolacji – to tylko część działań realizowanych w ramach pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Na ten cel przeznaczono z Funduszy Europejskich 55,2 mln zł.

mta.jpg

W czwartek, 4 czerwca podczas konferencji prasowej marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Wioletta Wilimska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawili główne założenia i działania związane z realizacją pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa to realne wsparcie dla jednostek służby zdrowia, dla przedsiębiorców, pracowników, uczniów i nauczycieli, a także dla tych, którzy niejednokrotnie doświadczyli już ciosów od losu i nie potrafią upominać się o swoje. Pakiet społeczny jest dedykowany wszystkim placówkom opieki całodobowej oraz zakładom opieki długoterminowej z Małopolski – personelowi, ale przede wszystkim mieszkańcom i pacjentom

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Bezpieczny Dom

„Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na potrzeby publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski. Pod koniec maja br. ruszył nabór do projektu, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników tych ośrodków, w związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami. Przedsięwzięcie wesprze także placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zakłady opieki długoterminowej w naszym regionie.

Wnioski o granty w wysokości od 10 do 250 tys. zł na placówkę można przesyłać mailem do ROPS-u do 15 czerwca. Alokacja zadania wyniesie 17,6 mln zł, ze znacznym udziałem środków pochodzących z regionalnego programu operacyjnego i budżetu państwa.

W ramach II etapu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wdrażamy m.in. pakiet społeczny. Dzięki niemu pomożemy publicznym i niepublicznym placówkom opieki całodobowej z Małopolski. Zakupimy niezbędny sprzęt i środki konieczne do walki z pandemią i jej skutkami. Chcemy chronić zarówno personel, jak i podopiecznych wszystkich tego typu ośrodków w regionie

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Warto przypomnieć, że w Małopolsce funkcjonuje ponad 300 placówek całodobowych, w których łącznie znajduje się około 16 tys. miejsc zamieszkania lub okresowego całodobowego pobytu. Miejsca te dedykowane są przede wszystkim osobom znajdującym się w grupie ryzyka utraty zdrowia i życia związanego z wirusem SARS-CoV-2. Mowa m.in. o osobach starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących na szereg chorób współistniejących, mających ograniczoną odporność. Ponadto w placówkach tych pracuje około 8-tysięczny personel zapewniający pensjonariuszom profesjonalną opiekę.

Ponad 37 mln zł na zadania w ramach programu POWER

Dzięki dodatkowym środkom unijnym, pochodzącym z programu POWER, zostaną zrealizowane trzy kolejne zadania wspierające małopolskie placówki opieki całodobowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne jednostki. Dzięki 26,3 mln zł zostaną dofinansowane wynagrodzenia dla personelu 94 domów pomocy społecznej, czyli wszystkich tego typu ośrodków w Małopolsce. Dodatki do wynagrodzeń otrzymają m.in. opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci i pracownicy socjalni. Ponadto kwota ta pozwoli pokryć koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze czy edukacyjne oraz dofinansować koszty ubezpieczenia wolontariuszy, którzy wesprą pracowników etatowych. Co więcej, dzięki tym środkom zostaną zakupione także testy na koronawirusa.

Dodatkowe pieniądze w wysokości 8,1 mln zł pozwolą przygotować miejsca do ewakuacji, np. w bursach czy internatach, dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowano także zakup sprzętu, który w razie konieczności odseparowania od rodziny czy bliskich, umożliwi z nimi kontakt on-line.

Kolejne 3 mln zł pozwolą wesprzeć pracowników instytucji pomocy społecznej poprzez zakup środków ochrony osobistej m.in. maseczek, gogli, przyłbic, kombinezonów czy płynów dezynfekujących. Kwota ta pozwoli także na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.

Pomoc szyta na miarę

Dzięki inicjatywie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, do małopolskich domów pomocy społecznej i ich podopiecznych trafiło 10 tys. wielorazowych maseczek higienicznych. Maseczki zostały wykonane przez przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa w ramach akcji „Pomoc szyta na miarę”.

Maseczki uszyli pracownicy Spółdzielni Socjalnej Albert z Chełmka, Spółdzielni Socjalnej Sękowskie Smaki z Gorlic, Społecznej 21 Sp. z o.o. z Krakowa, "Okno na świat" Spółdzielni Socjalnej ze Słopnic oraz Spółdzielni Socjalnej "Serce Pogórza" z Dzierżanin. Firmy te działają przede wszystkim w branży usługowej i dają zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W związku z epidemią koronawirusa wiele z nich zanotowało duży spadek obrotów, co pociągnęło za sobą ryzyko redukcji zatrudnienia czy nawet upadłości tych podmiotów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zlecił przedsiębiorstwom uszycie maseczek, by pomóc ochronić zagrożone miejsca pracy.

Akcja „Pomoc szyta na miarę” rozpoczęła się 9 kwietnia i zakończyła 30 kwietnia br. Na jej realizację została przeznaczona kwota 42,3 tys. zł – to środki pochodzące z projektu Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II.

Pozostałe inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Akcja "Psycholog dostępny od zaraz" – czyli bezpłatne wsparcie psychologiczne, przez całą dobę, dla pracowników służby zdrowia. W chwili obecnej dyżuruje ponad 70 specjalistów z ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, szpitali i poradni psychiatrycznych. Informacje o akcji oraz baza podmiotów uczestniczących dostępna jest na stronie: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/psycholog-dostepny-od-zaraz-wsparcie-dla-tych-ktorzy-ratuja-ludzkie-zycie-1994.html

Akcja "RodzinaRazem" – to bezpłatne wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, prawne, logopedyczne, duszpasterskie i animacyjne dla rodzin, które potrzebują wsparcia w okresie trwania epidemii. W chwili obecnej dyżuruje ponad 100 specjalistów, a do akcji włączyły się poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki adopcyjne, szpitale, poradnie psychiatryczne, ośrodki pomocy społecznej, prawnicy i mediatorzy. Informacje o akcji oraz baza podmiotów uczestniczących dostępna jest na stronach: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

***

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (320,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). Obecnie trwa realizacja I etapu, uruchomiony został II etap i rozpoczęto pracę koncepcyjną nad pakietem rozwoju. W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono ok. 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Pracowanie: Biuro Prasowe UMWM