Małopolska Tarcza Antykryzysowa – rozstrzygnięto nabór na bony rekompensacyjne!

22.05.2020

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości dokonało rozstrzygnięcia naboru wniosków na bony rekompensacyjne składane przez przedsiębiorców w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. O wsparcie z bonów wnioskowało ponad 4,5 tys. małopolskich firm.

Ludzie pracujący przy komputerze

Do dofinansowania wybrano 3 078 wniosków, na łączną kwotę  wynoszącą 179 118 000,00 zł. 

W ramach Typu A naboru oceniono pozytywnie 1 536 wniosków na łączną kwotę 80 064 000,00 zł co stanowi 80,79 % alokacji na typ A. Dofinansowanie uzyskają wszyscy przedsiębiorcy znajdujący się na liście podstawowej wniosków wybranych do dofinansowania, a których działalność podlegała całkowitemu zakazowi prowadzenia. 

W ramach Typu B wybrano do dofinansowania 1 542 wniosków  na łączną kwotę 99 054 000,00 zł, co stanowi 99,96% alokacji na typ B. 

Ocena złożonych wniosków miała charakter formalno-merytoryczny. Sprawdzano kwalifikowalność wnioskodawcy, pomoc publiczną, a także specyficzne warunki wskazane w regulaminie. Przedsiębiorcy musieli zadeklarować kontynuowanie działalności swojej firmy bez jej zawieszania lub likwidacji w okresie 3 miesięcy od otrzymania środków oraz utrzymanie zatrudnienia wskazanego we wniosku w okresie 3 miesięcy od jego złożenia. To stanowiło sedno bonu rekompensacyjnego. Ocena była dokonywana według kolejności złożenia wniosków w generatorze. 

Przedsiębiorcy borykający się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 bezzwrotną dotację planują przeznaczyć przede wszystkim na utrzymanie miejsc pracy, pokrycie bieżących kosztów działalności m.in czynsz za wynajem lokali, opłat za media, zakup materiałów niezbędnych do produkcji, czy kosztów reklamy w celu dywersyfikacji swojej działalności. Dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w całej Małopolsce pomoc uzyskali właściciele restauracji, zakładów fryzjerskich, hoteli, biur podróży czy też przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe. To tylko niektóre ze wspartych branż, gdyż spectrum przyznanej pomocy jest ogromne!

"To konkretne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią i potrzebują pomocy w pokryciu bieżących kosztów stałych prowadzonej działalności, takich jak czynsz za wynajem lokali czy opłat za media. Mamy nadzieję, że przyznanie dofinansowania pozwoli uratować miejsca pracy w tysiącach małopolskich przedsiębiorstw"

- podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Szczegółowe informacje na temat wyników przeprowadzonej oceny wraz z listą podstawową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości .

Warto podkreślić także, iż przygotowywane i podpisywane są już umowy, a pierwsze płatności trafiają na konta bankowe małopolskich firm.