Nowe inwestycje w powiecie miechowskim

Kategoria: Wsparcie ochrony zdrowia
30.06.2020
Wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył w Starostwie Powiatowym w Miechowie promesy oraz bony na wsparcie kolejnych inwestycji w powiecie miechowskim.

Wizyta była związana z dofinansowaniem i realizacją następujących zadań:

Bon dla Szpitala św. Anny w Miechowie w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 

Grupa ludzi podczas uroczystego spotkania

Szpital św. Anny w Miechowie jest jednym z 46 partnerów realizowanego projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny. W ramach wsparcia otrzymał bon o łącznej wartości niemal 1,2 mln zł.

"Zdrowie mieszkańców naszego województwa i walka z koronawirusem są dla nas najważniejsze. Sprzęt i aparatura medyczna oraz nowoczesny ambulans pomogą ratować życie Małopolan"

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Miechowski szpital planuje w ramach projektu doposażenie w m.in.: koncentratory tlenu, urządzenia do aktywnej regulacji ciała pacjenta, urządzenia do biodekontaminacji, komorę izolacyjną, lampy bakteriobójcze, hełmy do wentylacji, kamery na stanowiska intensywnej terapii, aparat do znieczulania, diatermie chirurgiczne i meble. W ramach projektu szpital otrzyma także kompletnie wyposażony nowy ambulans. 

Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów

 Projekt „Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów” to zadanie opiewające na ok. 2,5 mln zł. Koncepcja wdrożenia systemu informatycznego e-woda zakłada utworzenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców oraz przedsiębiorców do cyfrowych e-usług publicznych w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej.E-usługi pozwolą załatwić przez internet wiele spraw, wymagających obecnie wizyty w siedzibie spółki (np. złożenie wniosku o wydanie warunków o zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków czy zwrot nadpłaty).Wykonanie zadania przyspieszy wymianę informacji oraz obsługę klienta, zmniejszy także liczbę wizyt w urzędzie niezbędnych dla załatwienia danej sprawy.

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Słaboszów

 Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Słaboszów” to zadanie opiewające na ok. 935 tys. zł. Zadanie przewiduje wymianę 45 źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze wraz z odpowiednim przystosowaniem do nich instalacji wewnętrznych (co, cwu) w budynkach mieszkalnych w Gminie Słaboszów. Nowoczesne urządzenia grzewcze spełniać będą obowiązujące normy i wymogi dyrektywy Ecodesign. Planowane do instalacji urządzenia to kotły na ekogroszek (30 szt.) oraz kotły zgazowujące drewno (15 szt). 

W ramach zadania zakłada się również termomodernizację dwóch budynków o niskim standardzie energetycznym, gdzie zmodernizowany zostanie system grzewczy. Wytycznymi do realizacji inwestycji będą zapisy wykonanych ocen energetycznych budynków.

Mężczyźni podczas uroczystego spotkania

"E-usługi, dotyczące wdrożenia systemu e-woda w Gminie Miechów, to kolejny przykład służący ułatwieniu codziennego życia. Niewątpliwie, z każdym dniem coraz więcej spraw będziemy mogli załatwić, szybciej, łatwiej, bardziej komfortowo, właśnie przez internet. Natomiast konieczność poprawy jakości powietrza wymaga od nas wszystkich zdecydowanych kroków. Projekt „Obniżenia poziomu niskiej emisji w Gminie Słaboszów” jest tego dobrym przykładem. To konkretne działania podnoszące jakość życia mieszkańców"

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych W tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył blisko 13 mln zł na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do powiatu miechowskiego trafi ponad 830 tys. zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

"Przekazujemy dziś dofinansowanie na inwestycje mające bardzo praktyczne zastosowanie. Prace na drogach są ważne, gdyż ułatwiają codzienne funkcjonowanie, w tym dojazd do trudno dostępnych miejsc. Rolnicy wykorzystują do pracy sprzęt rolniczy, wymagający odpowiednich i bezpiecznych dróg. Już wkrótce wiele osób z powiatu miechowskiego skorzysta z tego wsparcia"

- mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Kwoty dotacji dla poszczególnych gmin:  Gołcza - 195 869 zł, Kozłów - 146 673 zł, Książ Wielki - 100 000 zł, Miechów - 250 000 zł, Słaboszów - 141 914 zł. Łącznie: 834 456 zł.