Nowoczesny rezonans magnetyczny w nowotarskim szpitalu

15.07.2021
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu uruchomił rezonans magnetyczny Magnetom Altea, zakupiony ze współfinansowanej ze środków unijnych Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 2. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nowy rezonans magnetyczny nowotarskiego szpitala.archiwum UMWM

Stawiamy na bezpieczeństwo i zdrowie Małopolan poprzez zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego najwyższej klasy. Nowy rezonans, zakupiony w ramach Pakietu Medycznego 2 Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, będzie służył pacjentom szpitala w Nowym Targu i poprawi jakość świadczonych usług medycznych

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, na realizację tego zadania, przeznaczył kwotę ponad 6 mln zł. Zakupiono rezonans magnetyczny za kwotę ponad 4,6 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 2,3 mln zł, przeprowadzono też prace adaptacyjne związane z montażem rezonansu za kwotę ponad 320 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 160 tys. zł, zakupiono m.in. agregat wartości ponad 350 tys. zł w całości pokryty ze środków z dofinansowania oraz zamontowano go po adaptacji pomieszczenia, a także zainstalowano 4 bramki i 2 myjnie dezynfekcyjne. 

Lider projektu – Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych)

 • partnerzy projektu: 46 podmiotów (w tym wszystkie publiczne szpitale: wojewódzkie, powiatowe, resorowe oraz PJB),
 • Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
 • budżet: 114 mln zł z czego: ponad 96 mln zł to środki pochodzące z EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego a 17 mln zł to środki z budżetu państwa (dalej BP),
 • rzeczowe i finansowe zakończenie: 31.05.2021 r.,
 • przedmiotem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego,
 • wsparcie podmiotów leczniczych, jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • cel: wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z trwającą epidemią.

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2"

Lider projektu – Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych)

 • Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
 • budżet: 87,33 mln zł., w tym środki pochodzące z RPO WM - EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 69,33 mln zł, tj. 80% wartości projektu. Pozostałe środki to wkład własny Partnerów,
 • partnerzy projektu: 39 podmiotów,
 • projekt jest kontynuacją projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny,
 • cel projektu: wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 w Małopolsce poprzez zakup wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa,
 • środki na zakup specjalistycznego sprzętu i infrastruktury do efektywnego diagnozowania i leczenia chorych dla szpitali wojewódzkich, powiatowych i resortowych,
 • zakres rzeczowy projektu: infrastruktura szpitalna – instalacje tlenowe wraz z agregatami prądu, zakup 50 szt. aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej dla szpitali, zakup 120 szt. bramek dezynfekcyjnych dla szpitali, dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (tomografy, aparaty RTG), zakup sprzętu medycznego i wyposażenia zgodnego z listą Ministerstwa Zdrowia, inne sprzęty do 20% spoza listy – rezonanse magnetyczne,
 • zakup mobilnej stacji poboru krwi (krwiobus) – zadanie realizowane przez partnera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

W ramach MTA - Pakiet Medyczny Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zakupił do tej pory:

 • 2 ambulanse
 • aparat RTG
 • 9 łóżek OIOM
 • 8 pomp infuzyjnych
 • 5 respiratorów
 • aparat do znieczulenia
 • aparat USG