Nowy rezonans w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie

20.09.2021
W poniedziałek, 20 września uroczyście przekazano do użytku nowoczesny rezonans magnetyczny, zakupiony w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Medyczny 2. Była to też okazja do podsumowania całego projektu. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Szpital Rydygiera, w ramach Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2”, zakupił za ponad 4 mln zł rezonans magnetyczny najnowszej generacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem sprzętowym. Będzie on wykorzystywany w szerokiej diagnostyce pacjentów placówki, w tym powikłań po przebytym zakażeniu COVID-19

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach MTA - Pakiet Medyczny 2 zmodernizowano też 320 m² pomieszczeń Pracowni MR wraz z zapleczem użytkowym (rejestracja z poczekalnią, pomieszczenia przygotowania Pacjenta, gabinet lekarski, sterownia, zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla personelu, zaplecze sanitarno-higieniczne dla pacjentów, korytarze komunikacyjne).

Nowy rezonans magnetyczny

Nowy rezonans, będzie pomocny w szybkiej diagnostyce i leczeniu pacjentów szerokiej gamy chorób m.in. z:

  • powikłaniami neurologicznymi w centralnym systemie nerwowym (udary, progresja zmian demielizacyjnych, naczyniopochodne zaniki mózgowia);
  • problemami zakrzepowo-zatorowymi z wykorzystaniem angiografii (zmiany w układzie żylnym OUN, zapalenie żył głębokich miednicy mniejszej),
  • zapaleniem mięśnia sercowego i jego następstwami,
  • uszkodzeniem wątroby i nerek (zmiany na tle zatorowo-zakrzepowym oraz uszkodzenia autoimmunologiczne),
  • zaburzeniami morfologicznymi prostaty oraz pęcherzyków nasiennych (zaburzenia płodności)
  • zaburzeniami funkcjonalnymi w obrębie nerwu węchowego, twarzowego a także trójdzielnego, piramidy kości skroniowej (zaniki węchu, smaku, zaburzenia ruchomości twarzy, porażenia, zaniki czucia, słuchu)
  • powikłaniami okulistycznymi

Co szczególnie istotne, nowoczesny rezonans magnetyczny wykorzystywany będzie w diagnostyce i skojarzonej terapii onkologicznej nowotworów litych układu pokarmowego, moczowo - płciowego, oddechowego, piersi i narządu rodnego, nowotworów w obrębie głowy i szyi, skóry i tkanki łącznej. To wyjątkowo ważna inwestycja również w kontekście działań Konsorcjum „Onkologia Małopolska”, którego Szpital Rydygiera jest aktywnym członkiem.

Aparat będzie także istotnym wsparciem dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń Szpitala Rydygiera, w procesie diagnostyki i kontroli przebiegu terapii w wysokospecjalistycznych operacjach rekonstrukcji nerwów u Pacjentów po urazach kończyn górnych i dolnych

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Koszt urządzenia wraz z pracami adaptacyjnymi to 4,73 mln zł. Fundusze pochodziły ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2.1, w ramach którego zakupione zostały również bramki dezynfekcyjne i zamgławiacze (280 tys. zł) oraz wykonano prace adaptacyjne w Centralnej Sterylizatorni (1,47 mln zł).

W ramach projektu Szpital zakupił także sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzania testów na obecność wirusa - komorę laminarną, wirówki i wytrząsarki laboratoryjne oraz lampy UV (300 tys. zł). Całkowity koszt wszystkich inwestycji to 6,78 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to ponad 6 mln zł.

Jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie 3 edycji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3”, w ramach którego Szpital Rydygiera chce sfinansować zakup m.in. cyfrowych aparatów RTG, specjalistycznego respiratora i kardiomonitora do komory hiperbarycznej, kolumny endoskopowej i diatermii, materacy przeciwodleżynowych, wyposażenia do rehabilitacji oddechowej i motorycznej. Dzięki Funduszom Europejskim pacjenci z Małopolski zyskają dostęp do najnowocześniejszych medycznych technologii

- podsumowuje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Po krótkim briefingu odbyła się również rozmowa nt. stanu gotowości małopolskich służb medycznych wobec rosnącej liczby zakażeń COVID-19.