Pakiet płynności finansowej dla małopolskich firm

14.05.2020
111 mln zł ze środków unijnych przeznaczono na pożyczki płynnościowe dla małopolskich przedsiębiorców. Firmy, które ucierpiały w wyniku epidemii, mogą ubiegać się o wsparcie do maksymalnej kwoty 500 tys. zł!

Warunki

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, które jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

1. posiada siedzibę lub oddział, a w przypadku osoby fizycznej prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

2. na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 lub jest nią zagrożone, skorzystaj z pomocy  Funduszy Europejskich w postaci pożyczki płynnościowej!

Pakiet płynności finansowej. Pożyczka płynnościowa ze środków Unii Europejskiej

Na pomarańczowym tle tekst: PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA, NAWET DO 500 TYS. ZŁ

Co to oznacza?

Możesz uzyskać wsparcie w wysokości do 500 tys. zł na okres maksymalnie do 7 lat przy zachowaniu minimum formalności i spłacie wyłącznie kapitału pożyczki.

Na co możesz przeznaczyć środki z pożyczki?

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej, m. in. w zakresie: wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłaty zobowiązań handlowych, pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowania, zakupu półproduktów oraz wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłaconych na dzień 1 lutego 2020 r.).

Ważne: pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza Twojej firmy ze skorzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tego wsparcia tych samych kosztów.

Termin

Od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Gdzie możesz aplikować?

Nowa oferta unijnych pożyczek została udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (lista instytucji finansujących znajduje się na stronie internetowej banku.

Środki te funkcjonują zarówno w ramach już zawartych przez BGK umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi, ale również będą funkcjonować w ramach nowych umów operacyjnych, które będą zawierane z pośrednikami finansowymi. Środki, którymi dysponują pośrednicy finansowi, dzięki podpisanym aneksom, będą mogły być przeznaczone właśnie na pożyczki płynnościowe. Warto podkreślić, że kwota ta może zostać przeznaczona nie tylko na pożyczki płynnościowe, ale również na standardowe pożyczki inwestycyjne.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania odbiorcy ostatecznego wsparcia określają regulaminy udzielania pożyczek przygotowane przez poszczególnych pośredników finansowych oraz umowa.