Pierwsze decyzje Komitetu Sterującego ws. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 43 mln zł na zakup sprzętu

29.03.2020
Województwo Małopolskie kupi 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa, 50 w pełni wyposażonych ambulansów, 50 namiotów pneumatycznych wraz z łóżkami i sprzętem medycznym, 50 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji, 600 opryskiwaczy biobójczych oraz dodatkowe środki ochrony osobistej dla lekarzy i pielęgniarek. Co więcej Szpital Śniadeckich w Nowym Sączu zostanie dostosowany na cele zakaźne. Decyzję podjął Komitet Sterujący powołany przez marszałka województwa Witolda Kozłowskiego. Środki rozdysponowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W celu podjęcia szybkich i skutecznych działań służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii oraz niwelowania jej skutków, w piątek 27 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia.

Zapadły pierwsze decyzje. Blisko 43 mln. zł na sprzęt medyczny w Małopolsce


Podczas spotkania podjęto decyzję o zakupie sprzętu dla szpitali w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W pierwszej kolejności 43 miliony złotych w ramach Pakietu Medycznego (całość 94 miliony złotych) zostaną przeznaczone na:

  • 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa,
  • 50 w pełni wyposażonych ambulansów,
  • 50 namiotów pneumatycznych wraz z łóżkami i sprzętem medycznym,
  • 50 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji,
  • 600 opryskiwaczy biobójczych,
  • 3 specjalistyczne samochody do przewożenia próbek i materiałów do badań,
  • dokupienie środków ochrony osobistej dla wojewódzkich szpitali,
  • dostosowanie Szpitala Śniadeckich w Nowym Sączu na cele zakaźne.
"Czas epidemii wymaga podejmowania szybkich decyzji. Dzięki temu sprzęt ratujący życie szybciej trafi do lekarzy i pielęgniarek. Zakup wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego jest sprawą priorytetową"

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski, przewodniczący Komitetu.

Komitet został powołany na czas trwania epidemii COVID-19 oraz przygotowania projektu „Zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego.”

W ramach swojej działalności będzie także pełnił rolę koordynującą prace związane z wykorzystaniem środków na wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w tym w szczególności środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skład Komitetu:
1. Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego – przewodniczący. 

2. Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – zastępca przewodniczącego. 

3. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski. 

4. Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. 

5. Zbigniew Starzec, I Wicewojewoda Małopolski. 

6. Jarosław Foremny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. 

7. Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM.