Pomoc dla szpitali z Małopolski Zachodniej

23.06.2020
Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymają wsparcie w wysokości prawie 7,5 mln zł.

We wtorek, 23 czerwca w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wicemarszałek województwa Łukasz Smółka, wiceprzewodnicząca SWM Iwona Gibas, wicewojewoda Zbigniew Starzec i radny województwa Rafał Stuglik na ręce dyrektorów małopolskich placówek przekazali symboliczne czeki w ramach Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W sumie na zakup sprzętu i środków do walki z COVID-19 Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymają wsparcie w wysokości prawie 7,5 mln zł.

Grupa ludzi podczas uroczystego przekazania czeków

"Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej aż 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Angażujemy niebagatelne środki. W sumie to około 1 miliarda złotych na ratowanie zdrowia, życia, miejsc pracy i całej gospodarki"

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła całym światem. Jej dotkliwe skutki odczuwalne są także w Polsce. Małopolska zareagowała na ten nagły kryzys niezwłocznie. Powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Samorząd województwa swoje pierwsze działania skierował w stronę obszaru związanego ze służbą zdrowia, po to by ochronić zdrowie i życia mieszkańców. Statystyki dotyczące zachorowań budziły bowiem obawy i niepokój także wśród mieszkańców Małopolski.

"Zdrowie mieszkańców województwa jest dla nas najważniejsze. Dlatego nasze działania skierowaliśmy już na początku pandemii w stronę małopolskiej służby zdrowia. Kwota, którą dysponujemy w ramach pakietu medycznego pozwoli skutecznie doposażyć zarówno małopolskie oddziały szpitalne, jak i nasze służby w niezbędny sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem. Dzięki Funduszom Europejskim zakupiliśmy także 50 nowoczesnych, w pełni wyposażonych karetek"

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na zadania w obszarze służby zdrowia przeznaczono 190 mln zł. Środki te zostały skierowane na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono ogromne ilości środków ochrony osobistej, a także respiratory, defibrylatory, kardiomonitory oraz nowoczesne, w pełni wyposażone ambulanse.

Dwóch mężczyzn i dwie kobiety podczas oficjalnej uroczystości

Wsparcie dla Małopolski Zachodniej

• Szpital Powiatowy w Chrzanowie – 2 607 541,82 zł – na zakup dwóch karetek, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – 2 349 316,25 zł – na zakup dwóch karetek, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Zespół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wadowicach – 2 005 865,52 zł – na zakup dwóch karetek, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – 407 454,43 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

Warto dodać, że do Małopolski Zachodniej trafi także wsparcie do ZOZ-u w Suchej Beskidzkiej (1 743 220,00 – zakup karetki, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej), a także do Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. (687 575,71 zł – zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej). 

W sumie ta część Małopolski otrzyma wsparcie w wysokości blisko 10 mln zł. 

*** 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (320,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). Obecnie trwa realizacja I etapu, uruchomiony został II etap i rozpoczęto pracę koncepcyjną nad pakietem rozwoju. W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono ok. 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.