Pomoc w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków

Kategoria: Wsparcie ochrony zdrowia
13.05.2020
Zabezpieczenie pieniędzy na zakup środków ochrony osobistej dla służb mundurowych i ratownictwa oraz przekazanie czterech mln zł do dyspozycji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ustalono podczas cotygodniowego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia.

Komitet obradował w składzie marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, wojewoda Piotr Ćwik, wicewojewoda Zbigniew Starzec, Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego i Adam Jędrzejczyk, dyrektor Sanepidu.

Mężczyźni siedzą przy stole

"Służby mundurowe oraz ratownicy m.in. z TOPR-u i GOPR-u są gwarantem stabilizacji sytuacji społecznej. Dwa i pół mln zł na zakup środków ochrony osobistej wydatnie pomoże im w bezpiecznym wykonywaniu codziennych obowiązków"

- zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Podczas posiedzenia rozdysponowano ostatnie cztery mln zł z podstawowej kwoty 114 mln zł, w ramach tarczy medycznej. Przeznaczono je dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

"Zarząd województwa po analizie budżetu ustali wysokość następnej transzy na potrzeby opieki zdrowotnej. Dziś nie podamy dokładnej kwoty, ale uważnie śledzimy sytuację w kraju i będziemy natychmiast reagować w zależności od tego, co wydarzy się w najbliższych dniach"

- wspomniał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020.

"Niepokojąc się losami mieszkańców Górnego Śląska, liczymy na rozsądek, rozwagę i przestrzeganie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych przez Małopolan"

- podsumował wicemarszałek Tomasz Urynowicz.