Ponad 2 mln zł na inwestycje w powiecie olkuskim

22.06.2020
Przekazanie bonów w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla szpitali w Olkuszu i Jaroszowcu oraz promes na realizację inwestycji w Olkuszu, Kluczach i Bukownie – to główne punkty wizyty wicemarszałka Łukasza Smółki w powiecie olkuskim.

W piątek, 19 czerwca wicemarszałek Łukasz Smółka odwiedził powiat olkuski, gdzie spotkał się z władzami samorządowymi. W programie znalazły się m.in. wspólna wizytacja w rewitalizowanym parku i stadionie miejskim na Czarnej Górze, zwiedzanie remontowanego kwartału Królewskiego i podziemi ratusza, gdzie utworzono multimedialną trasę turystyczną, zwiedzanie dawnego Starostwa i Ratusza, a także oględziny budynku w Kluczach, gdzie powstanie ośrodek dla seniorów i żłobek. 

Mężczyźni trzymają w rękach tablicę

O inwestycjach realizowanych na terenie powiatu olkuskiego oraz wsparciu dla szpitali w Olkuszu i Jaroszowcu wicemarszałek Łukasz Smółka mówił w czasie briefingu prasowego na olkuskim rynku. Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste przekazanie symbolicznych czeków dla lecznic.

"Łączna wartość pomocy przyznanej tym szpitalom w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to ponad 1,5 mln zł, z czego poszczególne jednostki otrzymały odpowiednio: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. - ponad 687 tys. zł, Grupa Nowy Szpital w Olkuszu - ponad 335 tys. zł, a Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły Jaroszowcu - ponad 535 tys. zł. Środki te pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa"

- wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Inwestycje w Olkuszu, Kluczach i Bukownie

Tego samego dnia wicemarszałek wręczył także promesy na realizację inwestycji w gminach: Olkusz, Klucze i Bukowno.

W ramach projektu „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze”, zostanie uruchomione świadczenie drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla biznesu i obywateli. Wdrożone zostaną także nowe rozwiązania informatyczne, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w gminie. Wartość tego projektu to ponad 1,3 mln zł, z czego 990 tys. zł to dofinansowanie ze środków unijnych. 

Dzięki projektowi „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II”, zostanie przeprowadzona utylizacja wyrobów azbestowych z kilkuset posesji na terenie gminy. Dofinansowanie umożliwi także realizację projektów promocyjnych i informacyjnych, które mają zwiększyć świadomość w zakresie szkodliwości wyrobów zawierających azbest i konieczności bezpiecznego ich usuwania. Wartość tego projektu to ponad 250 tys. zł, z czego blisko 200 tys. zł to wsparcie ze środków unijnych. 

Mężczyźni na placu budowy

Projekt „Rozwój infrastruktury kultury w mieście Bukowno” dotyczy przebudowy budynku byłej szkoły w Bukownie (dzielnica Bór Biskupi) z termomodernizacją oraz wydzieleniem na parterze powierzchni z przeznaczeniem na sale zajęciowe MOK w Bukownie i bibliotekę. Projekt zakłada także rozbudowę letniego amfiteatru w Bukownie – obiekt zyska większą powierzchnię sceny. Wartość tego projektu to blisko 900 tys. zł, z czego ponad 530 tys. to dofinansowanie ze środków unijnych. 

Z kolei projekt „E-jakość – zmiany w administracji w Gminie Bukowno” - podobnie jak w gminie Klucze - pozwoli na uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla biznesu i obywateli oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych. Wartość projektu to ponad 1 mln zł, z czego ponad 740 tys. zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

"Chcemy, by Małopolska ciągle zmieniała się na lepsze - była coraz

nowocześniejsza, bardziej przyjazna mieszkańcom, zachęcająca do inwestycji. Wsłuchujemy się w głosy samorządów i będziemy konsekwentnie wspierać realizację tych przedsięwzięć, dzięki którym życie Małopolan może być łatwiejsze. Wdrożenie e-usług publicznych, rozwijanie infrastruktury kultury czy oczyszczenie terenu gminy z wyrobów azbestowych to doskonałe przykłady takich działań. Realizację projektów w gminach Olkusz, Klucze i Bukowno wsparliśmy środkami w łącznej wysokości ponad 2 mln zł"

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.