Ponad 3,5 mln na inwestycje oraz wymianę kotłów w gminie Kłaj

03.07.2020
Wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył promesy na dwie inwestycje w gminie Kłaj. Wartość dofinansowania wyniesie łącznie ponad 3,5 mln zł.

W Kłaju powstanie piękny teren spotkań i wielofunkcyjne boisko. Wymiana 200 węglowych kotłów na ekologiczne źródła ciepła poprawi komfort życia i jakość powietrza. W wydarzeniu uczestniczyli także: poseł na Sejm - Urszula Rusecka, Tomasz Tomala - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury oraz Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek. 

Pierwszy z projektów to „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne”. Wartość tej inwestycji wynosi ponad milion złotych, a kwota dofinansowania to niemal 800 tys. zł. 

Dzięki tym środkom powstanie m.in. nowoczesny sportowo-rekreacyjny obiekt - boisko wielofunkcyjne (w tym: boiska do piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki, piłki ręcznej). Inwestycja obejmie ponadto utworzenie terenu spotkań wyposażonego w elementy małej architektury, budowę placu zabaw, a także parkingu (9 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). 

Druga z promes przekazanych dziś przez wicemarszałka Łukasza Smółkę dotyczy realizacji proekologicznego projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Kłaj,  poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą - etap II”.

"Jestem pewien, że nowe boisko oraz estetyczny i funkcjonalny teren

spotkań będą znakomicie i przez lata służyły mieszkańcom. Te obiekty na pewno sprawią, zwłaszcza rodzicom i dzieciom, wiele radości. Drugie z dofinansowanych przedsięwzięć stanowi z kolei świetną inwestycję w zdrowie i ekologię. 200 nowoczesnych kotłów w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale także codziennego większego komfortu mieszkańców"

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.    

Wartość tego projektu to blisko 3 mln zł. Wartość dofinansowania wyniesie ponad 2,8 mln zł. Inwestycja obejmuje wymianę 200 kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych na wysokosprawne i bardziej ekologiczne kotły (zasilane gazem - 195 sztuk, biomasą - 5 sztuk).