Pożyczka płynnościowa dla małopolskich firm

Kategoria: Wsparcie przedsiębiorców
24.04.2020
Niskooprocentowane, maksymalna kwota - 500 tysięcy zł, czas spłaty - do sześciu lat. Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu epidemii, będą mogli ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych, antykryzysowych warunkach.

Na dodatkowy mechanizm wspierający małopolskie firmy przeznaczono ze środków unijnych 35 mln zł.

"To bardzo ważne, że już wkrótce wielu przedsiębiorców skorzysta z unijnych pożyczek. Warto podkreślić, że środki europejskie, które skierowaliśmy do walki ze skutkami gospodarczymi pandemii mogą być wykorzystane nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie ich firm"

- powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

35 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego trafi na niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek epidemii stracili płynność finansową. 

Ludzie pracujący przy stole

Pieniądze mają zostać przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej firmy i pokrycie wydatków bieżących. Firmy będą mogły starać się o niskooprocentowane pożyczki płynnościowe nawet do 500 tys. zł na okres maksymalnie 6 lat, przy zachowaniu minimum formalności. 

Pakiet zakłada udzielanie pożyczek z bardzo niskim oprocentowaniem. Będzie je można przeznaczyć wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji), to znaczy: na wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty oraz na wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. 

Nowa oferta unijnych pożyczek zostanie udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ środki na ten cel już są na rachunkach w BGK aktualnie trwa dopracowanie produktu finansowego oraz wyłanianie pośredników finansowych.

"W przyszłym tygodniu podpisane zostaną aneksy do umów z pośrednikami finansowymi funkcjonującymi już w ramach Małopolskiej Pożyczki. Kolejni zostaną wybraniu na początku maja"

- dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przypomnijmy, aby chronić małopolskie firmy przed skutkami gospodarczymi epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego określił dwa modele wsparcia w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej: utrzymanie miejsc pracy (225 mln zł) i płynności finansowej (ponad 35 mln zł na korzystne pożyczki obrotowe). Pomoc będą mogli otrzymać także beneficjenci środków unijnych, którzy mają trudności z realizacją swoich projektów, jak również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii.