Pożyczki, poręczenia i gwarancje na specjalnych, antykryzysowych warunkach

Kategoria: Prawo i dokumenty
16.04.2020

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/670