Punkt konsultacyjny dla nauki zdalnej w ramach MTA już działa

06.11.2020
Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej Humine, funkcjonujące od niedawna w ramach projektu partnerskiego „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, otrzymało wsparcie w połowie października – doradztwo w zakresie edukacji cyfrowej dla szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.

W związku z narastającą epidemią koronawirusa, w celu zahamowania wzrostu zachorowań, od poniedziałku (9.11) zostanie wprowadzona nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz przedłużona nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Nowe reguły nauczania potrwają co najmniej do 29 listopada.

Infografika. Na granatowym tle znajdują się napisy: Małopolska, 35 mln zł, pakiet edukacyjny.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny stanowi bezpośrednią odpowiedź władz regionu na obecne wyzwania oświaty w zakresie pomocy uczniom, dyrektorom i nauczycielom. Staramy się, by przejście z tradycyjnego, stacjonarnego kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe, było jak najmniej uciążliwe, a nauka zdalna była na tym samym poziomie jakości,  co zajęcia w szkołach

- zaznaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej Humine jest wspierane przez Kuratorium Oświaty i Urząd Wojewódzki na mocy porozumienia podpisanego z Zarządem Województwa Małopolskiego. W połowie października rozpoczął pracę punkt konsultacyjny edukacji cyfrowej dla małopolskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. - W ramach przedsięwzięcia dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także pedagodzy i psychologowie szkolni mogą uzyskać bezpłatne konsultacje oraz doradztwo w szeroko rozumianym zakresie edukacji cyfrowej – poinformowała kurator Barbara Nowak.

Pomoc w szczególności będzie dotyczyć:

  • metod nauczania aktywizujących ucznia, korzystających z rozwiązań cyfrowych,
  • kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli,
  • wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych w codziennej dydaktyce,
  • wdrażania platform wideokonferencyjnych (TEAMS, Google Meet) w szkołach,
  • zapewnienia higieny cyfrowej ucznia i nauczycieli,
  • bezpieczeństwa cyfrowego ucznia i nauczycieli,
  • systematycznej transformacji cyfrowej szkoły.

Aby uzyskać wsparcie trenerów i doradców edukacyjnych centrum Humine należy skontaktować się z punktem konsultacyjnym pocztą elektroniczną: kontakt@humine.pl  lub telefonicznie w godz. 8-16 pod numerem: +48 14 688 80 12. Więcej informacji o projekcie Humine można znaleźć tutaj