​Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020

12.05.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 673/20 z dnia 12 maja 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020. 

Zmiana Regulaminu obejmuje aktualizację zapisów Regulaminu w zakresie 9 Osi Priorytetowej, w tym aktualizację odpowiednich załączników specyficznych dla EFS niezbędnych do oceny projektu pozakonkursowego w ramach 9. Osi RPO WM w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego. 

Poniżej, w plikach do pobrania:  

Uchwała nr 673/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2020 roku (.pdf, 279 KB), 

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9,10 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 748 KB), 

Załączniki do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (.pdf, 3,1 MB), 

Załączniki do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 12,3 MB).