​Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020

23.04.2020

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 606/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020. 

Zmiana Regulaminu obejmuje w szczególności: 

1) wprowadzenie do Regulaminu zapisów w zakresie 3 Osi Priorytetowej, w tym dołączenie odpowiednich załączników specyficznych dla EFRR niezbędnych do oceny projektu pozakonkursowego w ramach 3. Osi RPO WM w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne, typ A. Bon rekompensacyjny, 

2) aktualizację zapisów Regulaminu w zakresie 9 Osi Priorytetowej, w tym aktualizację odpowiednich załączników specyficznych dla EFS niezbędnych do oceny projektu pozakonkursowego w ramach 9. Osi RPO WM w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, 

3) dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów i dokumentów, w tym aktualizację w zakresie podstaw prawnych. 

Poniżej, w plikach do pobrania: 

Uchwała nr 606/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia z dnia 23 kwietnia 2020 roku (.pdf, 280 KB), 

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3,9,10 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 746 KB),

Załączniki do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (.pdf, 2,9 MB),

Załączniki do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 12,8 MB)