Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020

03.06.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 777/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020.

Zmiana Regulaminu dotyczy zmiany zapisu w § 5 ust. 1 lit b) w Załączniku Nr 1 do „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu”, stanowiącego załącznik Nr 3 dla projektu współfinansowanego z EFS do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020), tj. w „Zasadach realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 777/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 02 czerwca 2020 roku (.pdf, 363 KB),