Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020

08.06.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 904/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z koniecznością oceny projektu w trybie nadzwyczajnym współfinansowanego z EFS w ramach 10 Osi RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020.

Poniżej w plikach do pobrania: