Rozwój usług medycznych

Kategoria: Wsparcie ochrony zdrowia
18.05.2020

Blisko dwa mln zł otrzyma Szpital Kliniczny im. Babińskiego w Krakowie w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Budynek szpitala

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie podpisał z województwem umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.

"Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii koronawirusa na terenie naszego regionu"

- zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

  • Działania koncentrują się na udzielaniu wsparcia partnerom i obejmują w szczególności: 
  • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
  • zakup środków ochrony osobistej,
  • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
  • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
  • zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
  • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
  • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy Małopolski i osoby przebywające tymczasowo na jej terenie, w tych grupach także personel medyczny. Wartość dofinansowania dla Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie: 1 900 399,00 zł, wartość całego projektu:  114 061 350,00 zł. 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (85% Europejski Fundusz Społeczny, 15% Budżet Państwa), a termin jej realizacji  to okres od  1.04.2020- 31.12.2020 r.