Sądecki szpital im. J. Śniadeckiego ze wsparciem w walce z COVID-19

Kategoria: Wsparcie ochrony zdrowia
17.04.2020
Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu środki finansowe w wysokości niemal 3 mln zł.

Kwota ta pozwoli na remont oddziału zakaźnego placówki oraz na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego przeznaczonego do walki z koronawirusem.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpiliśmy do realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet Medyczny w obszarze tarczy opiewa na kwotę 114 mln zl, z czego ok. 96 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Środki te są niezbędne, by móc skutecznie walczyć z chorobą COVID-19 i móc ratować ludzkie życia

– mówi odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowia w województwie Łukasz Smółka.

Wojewódzka placówka medyczna, dzięki otrzymanym środkom, w ramach walki z COVID-19, już wkrótce wyremontuje oddział zakaźny. Na ten cel przeznaczono dokładnie 800 tys. zł. Pozostała kwota – ponad 2,1 mln zł – pozwoli na zakup środków i wyposażenia niezbędnego w batalii z tym groźnym przeciwnikiem – koronawirusem. Aktualnie szpital opracowuje harmonogram planowanych zakupów.

Przypomnijmy, Pakiet Medyczny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to konkretna kwota, przeznaczona na zakupy sprzętu medycznego pozwalającego ratować życie i leczyć osoby zakażone koronawirusem, w tym karetki i preparaty do dezynfekcji pomieszczeń. Zakupione zostaną również środki ochrony osobistej. Na te cele przeznaczono 96 mln zł dofinansowania unijnego, co po uzupełnieniu o wkład krajowy utworzy budżet na poziomie 114 mln zł. Zarząd województwa powołał specjalny Komitet Sterujący z udziałem Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Inspektora Sanitarnego, który będzie koordynował wydatkowanie środków.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM