Starych drzew się nie przesadza Fundusze Europejskie w trosce o seniorów

05.10.2020
To już ostatnia odsłona tegorocznej kampanii promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. W październiku pod hasłem „Fundusze Europejskie w trosce o seniorów.

Tele-Anioł w Małopolsce”  poznamy historie pięciu podopiecznych unijnego projektu „Małopolski Tele-Anioł”. To kolejny etap długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką, odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 w regionie. W maju i wrześniu zrealizowano kampanię pokazującą, jak środki unijne pomogły małopolskim szpitalom i służbom ratowniczym w walce z pandemią, natomiast w lipcu i sierpniu zachęcaliśmy do odkrywania Małopolski na nowo, czyli prezentowaliśmy atrakcje turystyczne dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Na zielonym tle umieszczono 6 zdjęć osób starszych oraz napis Fundusze Europejskie w trosce o seniorów.

Nie ma jak w domu

Europa starzeje się – we Francji emeryci stanowią ponad 25 proc. społeczeństwa, w Niemczech odsetek ludzi po 65. roku życia wynosi ponad 20 proc. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w Polsce jest już ok. 17,5 proc. seniorów, a w 2050 roku będą oni stanowić 1/3 całej populacji. Jeśli wierzyć demografom, to w 2035 roku co ósmy mieszkaniec Małopolski przekroczy 75. rok życia. Dlatego też już teraz polityka senioralna stała się jednym z priorytetów województwa.

Wychodząc z założenia, że „starych drzew się nie przesadza” w działaniach skierowanych do seniorów kładziemy nacisk na to, aby jak najdłużej pozostawali w swoich domach, wśród znajomych, aby mimo wieku i niedołężności, żyli jak dawniej, mieli poczucie samodzielności, niezależności i co najważniejsze bezpieczeństwa. Takie działania są już europejskim standardem, do którego, dzięki Funduszom Europejskim dąży także Małopolska.

– mówi Witold Kozłowski marszałek województwa małopolskiego.

Dzięki unijnym środkom Małopolska może realizować projekt „Małopolski Tele-Anioł”. To największy tego typu w Polsce, innowacyjny projekt, wdrażający kompleksowy system wsparcia dla osób niesamodzielnych, łączący teleopiekę z usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Pod skrzydłami Tele - Anioła

Jeżeli za każdym z nas stoi Anioł, to w Małopolsce ma on dodatkowo swojego wirtualnego odpowiednika. Małopolski Tele – Anioł ma pod swoimi skrzydłami osoby niesamodzielne, chore, niepełnosprawne, które dzięki niezwykłej opasce noszonej na ręce, mogą bezpiecznie żyć.

Ta elektroniczna bransoletka, posiada wbudowaną kartę SIM, mikrofon oraz głośnik, co pozwala na rozmowę z ratownikiem, a także przycisk SOS, który łączy się z Centrum Teleopieki i wzywa wsparcie. Oprócz tego opaski mają lokalizator GPS, dzięki któremu można namierzyć osobę potrzebującą pomocy.

– wyjaśnia Łukasz Smółka Wicemarszałek Małopolski

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Centralnym punktem całego projektu jest Centrum Tele­opieki, które powstało w Suchej Beskidzkiej i ludzie z wielkim sercem, którzy tam pracują.

Centrum działa nieprzerwanie 24 godziny na dobę od 1 maja 2018 roku. Ratownicy medyczni średnio odbierają ponad 250 połączeń dziennie. Od początku realizacji projektu przeprowadzono z podopiecznymi rozmowy trwające ponad 11 tyś. godzin. Średnio 3 do 4 razy na dzień ratownicy medyczni wzywają karetkę pogotowia ratunkowego do potrzebującego podopiecznego. Tylko w 2019 roku za pośrednictwem Telecentrum wezwano 850 razy karetki pogotowia ratunkowego w związku z zagrożeniem życia podopiecznych Tele-Anioła. Szacujemy, że w przypadku przynajmniej 150 osób tradycyjne formy wezwania pomocy byłyby prawdopodobnie niemożliwe i dzięki opasce bezpieczeństwa i systemowi teleopieki osoby te nadal żyją.

Jak dobrze mieć sąsiada

Oprócz teleopieki projekt „Tele – Anioł” stworzył rozbudowany system wsparcia polegająca na zaangażowaniu sąsiadów do świadczenia usług opiekuńczych. Projekt skupia uwagę otoczenia na potrzebach osób niesamodzielnych zamieszkujących w pobliżu oraz uwrażliwia sąsiadów zwiększając ich gotowość do niesienia pomocy. Pomoc sąsiedzka do tej pory nie była wykorzystywana w Małopolsce na tak dużą skalę. Pierwszy raz udało się zaangażować i wykorzystać potencjał ponad 900 sąsiadów (938) do realizacji usług opiekuńczych dla uczestników projektu. Z dodatkowych usług opiekuńczych i sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania uczestnika korzysta już ponad 1 177 podopiecznych.

Liczby mówią o projekcie

Aktualnie usługami teleopiekuńczymi objęto 5310 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, co stanowi rekordową liczbę osób objętych wsparciem z zakresu teleopieki w ramach jednego projektu w Polsce. W najbliższym czasie do systemu zostanie włączonych jeszcze 690 osób, które są już na kolejnych etapach rekrutacji (przeprowadzono już ponad 5 890 pozytywnych ocen). Docelowo liczymy, że z usług teleopiekuńczych skorzysta ponad 6000 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski.

Bezcenny w dobie pandemii

Dzisiaj Małopolski Tele-Anioł nabiera szczególnego znaczenia. Sytuacja, której doświadczamy w związku z epidemią, dotyka zwłaszcza osoby starsze, schorowane, niesamodzielne. Projekt okazał się dla nich ogromnym wsparciem, bo to nie tylko pomoc noszona na dłoni ale i realne wsparcie, konkretych osób: ratowników i asystentów w Centrum Teleopieki, psychologów, sąsiadów i opiekunów.

Srebro jest modne

„To nie wiek mówi Ci ile masz lat tylko Twoje podejście do życia”, a najlepszym przykładem na to są historie bohaterów naszej kampanii. Panie Krystyna, Zofia, Anna i Henryka z Miechowa – łączy je nie tylko wiek i miejsce zamieszkania, ale także udział w projekcie Tele – Anioł. One przekonały się już, że opaska naprawdę ratuje życie. Teraz czują się bezpiecznie i czerpią z życia to, co najlepsze. Pan Adam z Wolbromia to już zupełnie inna historia. Opiekuje się 93-letnią mamą, a pomaga mu w tym właśnie Tele – Anioł.

Gdzie szukać informacji:

Więcej informacji o projekcie:
Na stronie https://www.malopolska.pl/teleaniol
lub w pod nr tel.
Biuro projektu Lidera: tel. 12 61-60-611
Biura projektu Partnerów:
Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Placówek Caritas w Proszowicach: tel. 883 316 158, 888 896 890
Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego: tel. 518 040 457