Sześć ambulansów dla Krakowskiego Pogotowia

04.06.2020
Na cotygodniowej naradzie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia podjęto decyzje w trzech sprawach, dotyczących Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

fot1.jpg

Zapadła ostateczna decyzja, co do dystrybucji 50 karetek. Ostatnie sześć ambulansów trafi do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Komitet powołał zespół z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia, który dokona analizy potrzeb szpitali w województwie w zakresie modernizacji instalacji do podawania tlenu oraz źródeł zasilania. Następnie zespół przedłoży rekomendacje, pod kątem ujęcia zadania w ramach opiewającego na 70 mln zł, II etapu Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

- poinformował marszałek Witold Kozłowski.

W Szpitalu Uniwersyteckim są zamontowane specjalne bramki do dezynfekcji. Teraz zostanie przeanalizowana możliwość wyposażenia w podobne urządzenia innych małopolskich szpitali.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pracowanie: Biuro Prasowe UMWM