Wsparcie dla krakowskich szpitali

22.06.2020
W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II wicemarszałek Łukasz Smółka przekazazał na ręce dyrektorów placówek symboliczne czeki w ramach Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

W sumie na zakup sprzętu i środków do walki z COVID-19 13 krakowskich jednostek otrzyma wsparcie w wysokości ponad 25 mln zł.

Dwóch mężczyzn pozuje do zdjęcia z tablicą

"Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej aż 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Angażujemy niebagatelne środki. W sumie to około 1 miliarda złotych na ratowanie zdrowia, życia, miejsc pracy i całej gospodarki"

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła całym światem. Jej dotkliwe skutki odczuwalne są także w Polsce. Małopolska zareagowała na ten nagły kryzys niezwłocznie. Powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Samorząd województwa swoje pierwsze działania skierował w stronę obszaru związanego ze służbą zdrowia, po to by ochronić zdrowie i życia mieszkańców. Statystyki dotyczące zachorowań budziły bowiem obawy i niepokój także wśród mieszkańców Małopolski.

"Zdrowie mieszkańców województwa jest dla nas najważniejsze. Dlatego nasze działania skierowaliśmy już na początku pandemii w stronę małopolskiej służby zdrowia. Kwota, którą dysponujemy w ramach pakietu medycznego pozwoli skutecznie doposażyć zarówno małopolskie oddziały szpitalne, jak i nasze służby w niezbędny sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem. Dzięki Funduszom Europejskim zakupiliśmy także 50 nowoczesnych, w pełni wyposażonych karetek"

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na zadania w obszarze służby zdrowia przeznaczono 190 mln zł. Trafią one do 46 partnerów z całej Małopolski. Środki te zostały skierowane na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono ogromne ilości środków ochrony osobistej, a także respiratory, defibrylatory, kardiomonitory oraz nowoczesne, w pełni wyposażone ambulanse.

Grupa ludzi trzyma ozdobne tablice

13 krakowskich jednostek ze wsparciem


• Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – 6 455 848,00 zł – na zakup karetki, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie – 3 500 000,00 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. – 3 202 441,82 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie – 2 587 504,26 zł – na zakup dwóch karetek, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – 2 249 519,74 zł – na zakup karetki, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie – 2 000 348,27 – na zakup karetki, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie – 1 900 398,00 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie – 800 000,00 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika – 794 030,58 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie – 520 012,97 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• SP ZOZ MSWiA w Krakowie – 500 000,00 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. B. Frańczuka w Krakowie – 497 635,12 zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

• Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. Z. Żaka w Krakowie – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej

***

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (320,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). Obecnie trwa realizacja I etapu, uruchomiony został II etap i rozpoczęto pracę koncepcyjną nad pakietem rozwoju. W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono ok. 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.