Wydłużenie terminu składania wniosków o granty w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

31.05.2022

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył okres składania wniosków
o przyznanie grantów w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Departament Edukacji  projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant  2 oraz Grant 3 . 

Nabór Wniosków o przyznanie tych dwóch grantów będzie prowadzony od 11 maja 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru). 

Kto może ubiegać się o grant?

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego zachęcamy do złożenia wniosku na Grant 2, a organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe  oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych)) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego zapraszamy do złożenia wniosku na Grant 3. 

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Szczegółowe informacje o naborach można znaleźć w ogłoszeniach o naborach w ramach Grantu nr 2 i Grantu nr 3.