Z myślą o mieszkańcach Proszowic

23.06.2020

W poniedziałek, 22 czerwca wicemarszałek Łukasz Smółka gościł w Proszowicach. Podczas spotkania z samorządowcami przekazał promesy na realizację projektów na terenie powiatu. Wręczył także symboliczny czek dla szpitala w Proszowicach, który otrzymał wsparcie w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Grupa ludzi w pomieszczeniu pozuje do zdjęcia

Środki przekazane przez wicemarszałka Łukasza Smółkę podczas wizyty w Proszowicach to łącznie ponad 4 mln zł, z czego ok. 3,2 mln zł to środki przeznaczone na realizację projektów: „Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji” (1,5 mln zł), „Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim” (780 tys. zł) oraz „Wymiana starych kotłów na paliwa stałe na niskoemisyjne kotły na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy i Miasta Proszowice - ETAP II” (920 tys. zł).

"Realizacja projektów z zakresu elektronicznej administracji pozwoli na poszerzenie zakresu dostępnych oraz tworzenie nowych e-usług skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców z Proszowic. Dzięki temu sprawy urzędowe będą załatwianie szybciej, a sam urząd jako instytucja będzie funkcjonował bardziej efektywnie"

- wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wsparcie otrzymał także Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich w ramach pakietu medycznego MTA.

"Zdrowie mieszkańców Małopolski jest dla nas sprawą priorytetową. Dzięki unijnym dotacjom i sprawnej współpracy przekazujemy ponad milion złotych wsparcia dla szpitala w Proszowicach. To środki, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy personelu lecznicy, a także przełożą się na jakość opieki nad pacjentami"

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.