Z myślą o potrzebujących. Kolejne wsparcie w ramach Pakietu Społecznego MTA

11.10.2021
Rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – środki będą mogły być przeznaczone na premie, nagrody i dodatki dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Alokacja naboru to prawie 2,7 mln złotych.

Tekst na grafice: Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet społeczny

Projekt grantowy pn.: Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od czerwca 2020 r. Projekt stanowi II Moduł Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny, której wartość wynosi 55,2 mln zł.

Zachowanie ciągłości wsparcia przygotowanego w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w sytuacji trwającej pandemii jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę potrzeby osób najbardziej narażonych na jej skutki. W ramach projektu pn.: Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, nagrody czy dodatki do wynagrodzeń otrzymało już około 4 300 pracowników domów pomocy społecznej, kwota dofinansowania przekroczyła 23 mln zł. Obecnie uruchamiamy kolejne środki dla osób zatrudnionych w placówkach aby docenić ich ciągły wysiłek zmierzający do zapewnienia odpowiednich warunków dla podopiecznych

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Celem projektu grantowego Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie instytucji w organizacji odpowiedniej opieki nad mieszkańcami.

Kolejny raz występujemy do Państwa – Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej z ofertą wsparcia dla pracowników placówek, w ramach którego będą mogli otrzymać nagrody, dodatki i premie stanowiące wyraz docenienia ich ciężkiej codziennej pracy w sytuacji trwającej już od ponad roku pandemii. Zachęcam do składania wniosków w ogłoszonym w dniu dzisiejszym naborze. Wspólnie powinniśmy podejmować działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa personelu i podopiecznych instytucji pomocowych z terenu województwa małopolskiego

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nabór prowadzony będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 11.10.2021 r. do 19.10.2021 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.rops.krakow.pl