Szukam informacji z zakresu termomodernizacji

Szukam informacji z zakresu termomodernizacji

Wiele budynków publicznych wymaga odnowienia – czy przewidziane zostały dofinansowania na ten cel?

W ramach 11 osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej możliwe będzie m.in. dofinansowanie na: 

  • modernizacje, renowację budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; 
  • przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.

Należy mieć na uwadze, że realizowane będą projekty wskazane w programie rewitalizacji (PR).

Wsparcie w zakresie rewitalizacji jest aktualnie możliwe w ramach preferencyjnej pożyczki unijnej. Wnioski pożyczkowe można składać do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju z Suchej Beskidzkiej. Minimalna wartość pożyczki wynosi 300 000 zł, maksymalna nawet 15 000 000 zł. Środki trzeba spłacić do 20 lat. Zakres i zasady udzielania wsparcia w tym projekcie zostały przedstawione w webinarze nr 9.

Czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą liczyć na wsparcie prac termomodernizacyjnych swoich obiektów?

Wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest możliwe w ramach preferencyjnej pożyczki unijnej. Z pożyczki na efektywność energetyczną mogą skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) i podległe im podmioty, jeśli inwestycja dotyczy budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego. 

Wnioski pożyczkowe można składać do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Sfinansować można nie tylko działania termomodernizacyjne ale też koszty wymiany źródeł ciepła, czy zastosowania odnawialnych źródeł energii. Minimalna wartość pożyczki wynosi 100 000 zł, maksymalna nawet 3 200 000 zł. Środki trzeba spłacić do 20 lat. Zakres i zasady udzielania wsparcia w tym projekcie zostały przedstawione w webinarze nr 10.