1. Informacji o wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 oraz programów unijnych z perspektywy 2014-2020 udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00:

  - Punkt Informacyjny w Krakowie 
  Infolinia: (12) 616 06 16 Tel. (12) 616 06 26 Tel. (12) 616 06 36 Tel. (12) 616 06 46 Tel. (12) 616 06 56 Tel. (12) 616 06 66 Tel. (12) 616 06 76 Tel. (12) 616 06 86
  E-mail: fem@umwm.pl
  Skype: login  fem@umwm.malopolska.pl

  Punkt Informacyjny w Chrzanowie 
  Tel. (12) 616 03 91 Tel. (12) 616 03 92 Tel. (12) 616 03 93
  E-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  Skype: login:  fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl

  Punkt Informacyjny w Tarnowie
  Tel. (12) 616 03 61 Tel. (12) 616 03 62 Tel. (12) 616 03 63
  E-mail: fem_tarnow@umwm.pl
  Skype: login:  fem.tarnow@umwm.malopolska.pl

  Punkt Informacyjny w Nowym Targu 
  Tel. (12) 616 03 81 Tel. (12) 616 03 82 Tel. (12) 616 03 83
  E-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  Skype: login:  fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl

  Punkt Informacyjny w Nowym Sączu
  Tel. (12) 616 03 71 Tel. (12) 616 03 72 Tel. (12) 616 03 73
  E-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  Skype: login:  fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl

 2.   W sprawie tzw. Bonów Rekompensacyjnych informacji udzielają specjaliści Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00:
  Tel. 459 381 444; 459 381 445; 459 381 443; 736 838 300; 579 938 707; (12) 37 69 105, (12) 376 91 90.
  E-mail:  info@mcp.malopolska.pl