Nauka online w czasie epidemii

25.03.2020
Szkoły zostały zamknięte z powodu epidemii, ale uczniowie wcale nie muszą przerywać nauki. Zdalne prowadzenie zajęć umożliwia Małopolska Chmura Edukacyjna.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ułatwia zdalną realizację zajęć szkolnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Umożliwia też uczniom dostęp do wiedzy i materiałów udostępnianych przez najważniejsze uczelnie wyższe w regionie. Małopolska Chmura Edukacyjna powstała dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.

Grafika promocyjna projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Lekcje bez przeszkód podczas epidemii

Dostęp do zdalnego nauczania został otwarty dla nauczycieli i uczniów ze szkół, które dotychczas nie były objęte projektem. Do 130 placówek wcześniej korzystających z Chmury dołączają kolejne. Dzięki projektowi zajęcia edukacyjne mogą być realizowane bez przeszkód.

Małopolska Chmura Edukacyjna pozwala realizować zajęcia standardowego programu nauczania (m.in. lekcje fizyki, chemii, biologii, geografii i języków obcych) oraz prowadzenie przedmiotów związanych np. z mechatroniką lub elektroniką. Chmura udostępnia swoim użytkownikom m.in. narzędzia do wideokonferencji, prowadzenia chatów i wymiany plików. Uczniowie i nauczyciele mogą też korzystać z pakietu Microsoft Office 365, a w razie trudności uzyskać pomoc w ramach społeczności „Wsparcie zdalnego nauczania”, która prowadzi forum wymiany doświadczeń. Z Chmury korzystać można w przeglądarce, przy użyciu aplikacji przeznaczonej na komputer lub aplikacji dla urządzeń mobilnych.

Jak skorzystać z Chmury?

W placówkach, które już uczestniczą w projekcie nauczyciele powinni zgłosić się do szkolnego administratora lub opiekuna Chmury. Uczniowie mogą uruchomić swoje konta przez zgłoszenie do nauczyciela. W szkołach, które nie brały wcześniej udziału w projekcie nauczyciele mogą skontaktować się z opiekunem Chmury.  

Wszystkie informacje dotyczące dostępu do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i jej działania znajdują się na  stronie internetowej  projektu.

Małopolska Chmura Edukacyjna to kolejny przykład projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który pomaga mieszkańcom Małopolski podczas epidemii koronawirusa. Dzięki Chmurze nauczyciele mogą realizować program nauczania, a uczniowie zdalnie zdobywać wiedzę i przygotowywać się do egzaminów.