Skorzystaj ze wsparcia

By chronić małopolskie firmy przed skutkami gospodarczymi pandemii Zarząd Województwa Małopolskiego określił dwa modele wsparcia dla firm: pakiet przedsiębiorczości, czyli 200 mln bezzwrotnych dotacji i pakiet płynności finansowej,  czyli 111 mln zł na niskooprocentowane pożyczki.