Pożyczka płynnościowa

Kategoria: pożyczka

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, które jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki: 

  • posiada siedzibę lub oddział, a w przypadku osoby fizycznej prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 
  • na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 lub jest nią zagrożone.

Wysokość wsparcia

Możesz uzyskać wsparcie w wysokości do 500 tys. zł na okres maksymalnie 7 lat przy zachowaniu minimum formalności i spłacie wyłącznie kapitału pożyczki. 

Na co możesz przeznaczyć środki z pożyczki? 

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m. in. w zakresie: wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno- prawnych, spłaty zobowiązań handlowych, pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowania, zakupu półproduktów oraz wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłaconych na dzień 1 lutego 2020 r. 

Ważne


Pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza Twojej firmy ze skorzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tego wsparcia tych samych kosztów.

Terminy: 

Od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Gdzie możesz aplikować? 

Nowa oferta unijnych pożyczek została udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (lista instytucji finansujących znajduje się na stronie internetowej banku  https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/zachowanie-plynnosci-finansowej/). 

Środki te funkcjonują zarówno w ramach już zawartych przez BGK umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi, ale również będą funkcjonować w ramach nowych umów operacyjnych, które będą zawierane. Środki, którymi dysponują pośrednicy finansowi, dzięki podpisanym aneksom, będą mogły być przeznaczone właśnie na pożyczki płynnościowe. Warto podkreślić, że kwota ta może zostać przeznaczona nie tylko na pożyczki płynnościowe, ale również na standardowe pożyczki inwestycyjne. 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania odbiorcy ostatecznego wsparcia określają regulaminy udzielania pożyczek przygotowane przez poszczególnych pośredników finansowych oraz umowa.