Fundusze Europejskie bez barier

Na zdjęciu widoczny jest fragment dłoni w momencie odczytywania alfabetu Braille’a. Alfabet Braille’a umieszczony jest powierzchni wykonanej z brązu. W lewym dolnym rogu napis Fundusze Europejskie bez barier. Robimy wszystko, aby osoby z niepełnosprawnością miały równy dostęp do możliwości jakie dają Fundusze Europejskie. Pod zdjęciem umieszczone są w rzędzie cztery logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Robimy wszystko, aby osoby z niepełnosprawnością, czuły się u nas jak najbardziej komfortowo i na równi z innymi miały dostęp do udziału, zrozumienia i skorzystania z efektów Funduszy Europejskich. 

Nasze standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób: mających trudności w poruszaniu się, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną.