Dostępny Punkt Informacyjny


Pamiętaj!


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie mieści się w Krakowie przy ulicy Wielickiej 72b.

Punkt, w których świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe, znajduje się na parterze, a wejście do budynku jest na poziomie podłogi. Na tym samym piętrze dostępna jest przystosowana toaleta. Na wszystkich kondygnacjach budynku znajdują się windy. Na korytarzach nie ma wystających gablot i innych elementów dekoracyjnych, które mogłyby być przeszkodą dla osób niewidomych. Siedziba Punktu posiada powierzchnię w wielkości umożliwiającej właściwe wykonywanie usług i komfortową obsługę klientów o różnych potrzebach.

Punkt ma usprawnienia ułatwiające komunikację z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W boksach przeznaczonych do konsultacji znajduje się pętla indukcyjna. Pętla jest również zamontowana w sali szkoleniowej w Krakowie (siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro).  Posiadamy stanowisko komputerowe wyposażone w czytnik dla osób słabowidzących.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, posiada dogodne połączenia komunikacyjne z centrum miasta. Komunikacją publiczną można dojechać do przystanku Dworcowa liniami tramwajowymi numer: 3, 13, 24. Linia tramwajowa nr 3, jest obsługiwana wyłącznie przez tramwaje niskopodłogowe. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 250 metrów.

Na parkingu przy budynku, zostały wyznaczone uprzywilejowane miejsca parkingowe. Wejście do siedziby Punktu jest łatwo dostępne od strony ulicy.

Dostępne szkolenia

Odpowiadamy na indywidualne potrzeby uczestników szkoleń. Poznajemy je już na etapie rekrutacji, za pomocą formularza zgłoszeniowego, który zawiera pytania dotyczące szczególnych potrzeb. W razie potrzeby, zapewniamy usługę tłumacza Polskiego Języka Migowego (lub ewentualnie usługę video- tłumacza) i wsparcie asystenta.

Materiały szkoleniowe dla uczestników, dostępne są w wersji elektronicznej i papierowej. Materiały informacyjne i urna na ankiety znajdują się na wysokości dostosowanej do osoby na wózku inwalidzkim.

Z uczestnikami szkoleń kontaktujemy się preferowaną przez nich drogą:

Zapewniona jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym. Aby być dostępnym także dla osób, które nie są w stanie dojechać do Punktu Informacyjnego, możliwe jest udzielenie konsultacji w domu klienta. Pracownicy obsługujący Punkt Informacyjny standardowo zapoznają się z poradnikiem Savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych.

Dostępna strona internetowa

Staramy się zapewnić dostępność naszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej materiałów. Dbamy aby była zgodna ze standardami WCAG  2.0 na poziomie AA . Obsługa wszystkich elementów strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Za pomocą skrótów klawiaturowych w przeglądarce internetowej lub odpowiednich ustawień możliwe jest powiększenie serwisu. Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Dbamy, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Szkolimy naszych pracowników z zasad prostego języka. Materiały multimedialne dostępne na naszych serwisach internetowych już wkrótce będą posiadały napisy, transkrypcję i audiodeskrypcję, a zamieszczone grafiki opisy alternatywne.