Kanały RSS

RSS jest formatem dystrybucji treści serwisów internetowych. Nazwa jest akronimem dla Really Simple Syndication (Łatwa Dystrybucja Treści). Zaletą kanałów informacyjnych RSS jest możność oglądania w jednym miejscu nagłówków wiadomości z wielu źródeł jednocześnie (kilku stron internetowych), czyli zaabonowanych kanałów. Użytkownik przegląda tylko fragment wiadomości składający się z tytułu informacji, wprowadzenia (lead-u) i odnośnika. Użytkownik klika interesujący go odnośnik i wczytuje całą stronę z wiadomością przenosząc się na stronę źródłową. Oszczędza to czas i daje łatwy przegląd interesujących informacji w jednym miejscu z wielu stron naraz.