Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 45 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Fundusze Europejskie. Do zobaczenia w Małopolsce! (wydanie drugie, uaktualnione) | PDF, 22.32MB

Publikacja poświęcona jest informacjom na temat Funduszy Europejskich w Małopolsce. Przedstawione są w niej przykłady zrealizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce | PDF, 647.59KB

Ulotka prezentuje informacje o Sieci Punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce wraz z aktualnymi danymi adresowymi Punktów (stan na wrzesień 2022 r.)

Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | PDF, 841.79KB

Ulotka prezentuje ofertę Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie w zakresie wsparcia w realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Fundusze na weekend. Przewodnik turystyczny. Wersja dostępna w języku angielskim | PDF, 6.80MB

W przewodniku zaprezentowano wybrane projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w Małopolsce. Pokazano zaledwie niewielką część zrealizowanych działań, jednocześnie mając nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją do poszukiwania własnych, niezwykłych miejsc na mapie  regionu.

Fundusze na weekend. Przewodnik turystyczny. Wersja dostępna w języku polskim | PDF, 6.98MB

W przewodniku zaprezentowano wybrane projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w Małopolsce. Pokazano zaledwie niewielką część zrealizowanych działań, jednocześnie mając nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją do poszukiwania własnych, niezwykłych miejsc na mapie  regionu.

Fundusze Europejskie. Do zobaczenia w Małopolsce! | PDF, 18.62MB

Katalog „Fundusze Europejskie. Do zobaczenia w Małopolsce!” poświęcony jest informacjom na temat Funduszy Europejskich w Małopolsce. Przedstawione są w nim przykłady zrealizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundusze na weekend. Przewodnik turystyczny | PDF, 28.60MB

W przewodniku zaprezentowano wybrane projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w Małopolsce. Pokazano zaledwie niewielką część zrealizowanych działań, jednocześnie mając nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją do poszukiwania własnych, niezwykłych miejsc na mapie  regionu.

Plik może zawierać błędy związane z dostępnością. W przypadku problemów prosimy o skorzystanie z wersji dostępnej w języku polski (.pdf, 6,98 MB) lub wersji dostępnej w języku angielskim (.pdf, 6,80 MB).

Fundusze Europejskie są dobre dla Ciebie | PDF, 4.04MB

Działania podjęte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego odpowiadały realizacji najważniejszych priorytetów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, takich jak: ochrona środowiska, działania społeczne, zachowanie dziedzictwa regionalnego, wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Znakomite pomysły mieszkańców, wsparte przez środki unijne, którymi dysponuje samorząd województwa przekładają się na realne projekty, dzięki którym Małopolska cały czas się rozwija, z pożytkiem dla każdego mieszkańca naszego województwa, niezależnie czy mieszka w dużym mieście czy mniejszej miejscowości.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa | PDF, 667.83KB

Na walkę z COVID-19 przeznaczono w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej około 1,5 mld zł. Szczegółowe działania realizowane są w ramach pakietów: medycznego, przedsiębiorczości, płynności finansowej, społecznego, edukacyjnego i rozwoju. Stan na 12.04.2021 r.

ochrona zdrowia

Pożyczka płynnościowa ze środków Unii Europejskich | PDF, 873.72KB

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, które jednocześnie spełnia określone warunki możesz uzyskać wsparcie w wysokości do 500 tys. zł na okres maksymalnie 7 lat przy zachowaniu minimum formalności i spłacie wyłącznie kapitału pożyczki.

Bon rekompensacyjny - dotacja bezzwrotna ze środków Unii Europejskiej | PDF, 885.68KB

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, które jednocześnie spełnia określone warunki możesz uzyskać wsparcie w wysokości 9 000,00 PLN na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem właściciela).

Krakowski Obszar Metropolitalny | PDF, 44.97MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Subregion Małopolska Zachodnia | PDF, 47.00MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia.

Subregion sądecki | PDF, 49.30MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu sądeckiego.

Subregion podhalański | PDF, 47.76MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu podhalańskiego.

Subregion tarnowski | PDF, 45.38MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu tarnowskiego.