Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 40 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Fundusze Europejskie. Do zobaczenia w Małopolsce! | PDF, 18.62MB

Katalog „Fundusze Europejskie. Do zobaczenia w Małopolsce!” poświęcony jest informacjom na temat Funduszy Europejskich w Małopolsce. Przedstawione są w nim przykłady zrealizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundusze na weekend. Przewodnik turystyczny | PDF, 28.60MB

W przewodniku zaprezentowano wybrane projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w Małopolsce. Pokazano zaledwie niewielką część zrealizowanych działań, jednocześnie mając nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją do poszukiwania własnych, niezwykłych miejsc na mapie  regionu.

Plik może zawierać błędy związane z dostępnością. W przypadku problemów prosimy o kontakt z Zespołem Komunikacji Marketingowej w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Fundusze Europejskie są dobre dla Ciebie | PDF, 4.04MB

Działania podjęte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego odpowiadały realizacji najważniejszych priorytetów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, takich jak: ochrona środowiska, działania społeczne, zachowanie dziedzictwa regionalnego, wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Znakomite pomysły mieszkańców, wsparte przez środki unijne, którymi dysponuje samorząd województwa przekładają się na realne projekty, dzięki którym Małopolska cały czas się rozwija, z pożytkiem dla każdego mieszkańca naszego województwa, niezależnie czy mieszka w dużym mieście czy mniejszej miejscowości.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa | PDF, 667.83KB

Na walkę z COVID-19 przeznaczono w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej około 1,5 mld zł. Szczegółowe działania realizowane są w ramach pakietów: medycznego, przedsiębiorczości, płynności finansowej, społecznego, edukacyjnego i rozwoju. Stan na 12.04.2021 r.

ochrona zdrowia

Pożyczka płynnościowa ze środków Unii Europejskich | PDF, 873.72KB

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, które jednocześnie spełnia określone warunki możesz uzyskać wsparcie w wysokości do 500 tys. zł na okres maksymalnie 7 lat przy zachowaniu minimum formalności i spłacie wyłącznie kapitału pożyczki.

Bon rekompensacyjny - dotacja bezzwrotna ze środków Unii Europejskiej | PDF, 885.68KB

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, które jednocześnie spełnia określone warunki możesz uzyskać wsparcie w wysokości 9 000,00 PLN na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem właściciela).

Krakowski Obszar Metropolitalny | PDF, 44.97MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Subregion Małopolska Zachodnia | PDF, 47.00MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia.

Subregion sądecki | PDF, 49.30MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu sądeckiego.

Subregion podhalański | PDF, 47.76MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu podhalańskiego.

Subregion tarnowski | PDF, 45.38MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu tarnowskiego.

Fundusze na weekend. Przewodnik turystyczny | PDF, 113.63MB

W przewodniku zaprezentowano wybrane projekty zrealizowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pokazano zaledwie niewielką część zrealizowanych działań, jednocześnie mając nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją do poszukiwania własnych, niezwykłych miejsc na mapie  regionu.

turystyka

Fundusze Europejskie dla małopolskiego biznesu | PDF, 4.86MB

„Małopolska to dla przedsiębiorców region wielkich możliwości. Wiemy, jak w praktyce wspierać rozwój firm. To nie tylko ogromne środki finansowe, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też instytucje nastawione na pomoc i obsługę biznesu. Nie bez powodu doceniono nas na międzynarodowej arenie przyznając tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości."

rozwój firm

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Nowy wymiar informacji | PDF, 286.00KB

Fundusze Europejskie są dla wszystkich! Ważne tylko, żeby wiedzieć gdzie aplikować, na co można otrzymać dofinansowanie oraz jak wygląda realizacja unijnego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą e-publikacją, w której krok po kroku dowiesz się, jak wygląda cykl życia projektu oraz na co możesz wykorzystać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 | PDF, 6.52MB

„Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” określa, w jaki sposób skonstruujesz i będziesz stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Skorzystaj ze wsparcia WYMIEŃ PIEC | PDF, 2.74MB

Dowiedz się, jak otrzymać nawet do 8 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania (w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny) oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji. Radzimy krok po kroku, jak to zrobić.

ochrona środowiska