Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 44 publikacje z
  • wszystkich kategorii.

Małopolska myśli o innowacjach | PDF, 323.21KB

Artykuł opisujący priorytet I. „Gospodarka wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

badania, rozwój, innowacje

Małopolska myśli o technologiach cyfrowych | PDF, 322.95KB

Artykuł opisujący priorytet II. „Cyfrowa Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

telekomunikacja i e-usługi

Małopolska myśli o przedsiębiorcach | PDF, 322.76KB

Artykuł opisujący priorytet III. „Przedsiębiorcza Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

rozwój firm

Małopolska myśli o czystym powietrzu | PDF, 323.49KB

Artykuł opisujący priorytet IV. „Regionalna polityka energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

energetyka

Małopolska myśli o środowisku | PDF, 323.01KB

Artykuł opisujący priorytet V. „Ochrona środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ochrona środowiska

Małopolska myśli o kulturze i turystyce | PDF, 323.15KB

Artykuł opisujący priorytet VI. „Dziedzictwo regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

kultura i sztuka

Małopolska myśli o transporcie | PDF, 323.80KB

Artykuł opisujący priorytet VII. „Infrastruktura transportowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

transport

Małopolska myśli o zatrudnieniu | PDF, 322.96KB

Artykuł opisujący priorytet VIII. „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

praca i integracja społeczna

Małopolska myśli o włączeniu społecznym | PDF, 324.18KB

Artykuł opisujący priorytet IX. „Region spójny społecznie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

praca i integracja społeczna

Małopolska myśli o edukacji | PDF, 324.28KB

Artykuł opisujący priorytet X. „Wiedza i kompetencje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

nauka i edukacja

Małopolska myśli o przestrzeni wokół nas | PDF, 323.77KB

Artykuł opisujący priorytet XI. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

rewitalizacja

Małopolska myśli o zdrowiu | PDF, 322.93KB

Artykuł opisujący priorytet XII. „Infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ochrona zdrowia