Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 38 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Małopolska myśli o środowisku | PDF, 323.01KB

Artykuł opisujący priorytet V. „Ochrona środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ochrona środowiska

Małopolska myśli o kulturze i turystyce | PDF, 323.15KB

Artykuł opisujący priorytet VI. „Dziedzictwo regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

kultura i sztuka

Małopolska myśli o transporcie | PDF, 323.80KB

Artykuł opisujący priorytet VII. „Infrastruktura transportowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

transport

Małopolska myśli o zatrudnieniu | PDF, 322.96KB

Artykuł opisujący priorytet VIII. „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

praca i integracja społeczna

Małopolska myśli o włączeniu społecznym | PDF, 324.18KB

Artykuł opisujący priorytet IX. „Region spójny społecznie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

praca i integracja społeczna

Małopolska myśli o edukacji | PDF, 324.28KB

Artykuł opisujący priorytet X. „Wiedza i kompetencje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

nauka i edukacja

Małopolska myśli o przestrzeni wokół nas | PDF, 323.77KB

Artykuł opisujący priorytet XI. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

rewitalizacja

Małopolska myśli o zdrowiu | PDF, 322.93KB

Artykuł opisujący priorytet XII. „Infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ochrona zdrowia