Przyroda Dunajca i Popradu

Niezwykła ścieżka przyrodnicza zlokalizowana jest na terenach zalewowych Dunajca i Popradu. W tych rejonach znajdują się siedliska łabędzi i bobrów. Budowa ścieżki pozwoliła ochronić miejsca bytowania tych niezwykłych zwierząt, a teren został udostępniony dla zwiedzających w sposób neutralny i bezpieczny dla ekosystemu. Na trakt składają się dwa krzyżujące się ze sobą drewniane pomosty oraz dwa punkty obserwacyjne. Z projektu zakupiono również gniazda lęgowe, które zamontowano w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

Dane:

Nazwa beneficjent: Gmina Stary Sącz
Tytuł projektu: Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1,3 mln zł
Wartość projektu: 1,5 mln zł