Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek II: Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie(od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)

Miejsce odpoczynku dla rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego.

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowej oferty turystycznej Gminy Czorsztyn w oparciu o istniejące walory krajobrazowe oraz rozwój terenów rekreacyjnych. Zakres inwestycji obejmował budowę 5,7 km trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m w miejscowości Maniowy. Nowa oferta turystyczna obowiązuje cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, gdyż w okresie wiosenno – letnio- jesiennym wykorzystywana będzie jako trasa rowerowa, natomiast w zimie będzie to trasa do amatorskiego narciarstwa biegowego. Realizacja projektu umożliwiła turystom oraz mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej w postaci: ścieżek rowerowych miejsc do odpoczynku dla rowerzystów oraz ścieżek pieszych. W widoczny sposób poprawił się dostęp do terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo w miejscowości Maniowy. Celem pośrednim projektu było propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, stworzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych, oraz wzrost zainteresowania bogatymi zasobami krajobrazowymi regionu.

Dane:

Nazwa beneficjent: Gmina Czorsztyn
Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek II: Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie(od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4,7 mln zł
Wartość projektu: 7 mln zł