Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji

slajdy zabezpieczone folią

Procesy cyfryzacji będą jednym z najsilniejszych czynników rozwojowych w kolejnych latach, tym samym również muzea muszą skutecznie wykorzystywać Internet w celu upowszechnienia wiedzy o kulturze, dostosowując swoją ofertę do wymagań współczesnego odbiorcy. Trudności związane m.in. z brakiem środków finansowych uniemożliwiają prowadzenie prac digitalizacyjnych w sposób ciągły i powodują, że proces cyfryzacji ma charakter selektywny i jest warunkowany bieżącymi potrzebami w tym zakresie (np. przedsięwzięcia wystawiennicze, edukacyjne, itp.).

Przedmiotem projektu jest digitalizacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych prezentujących pewien zamknięty czas w historii fotografii, ich opracowanie w specjalistycznym programie oraz popularyzację online tego dotąd niepublikowanego w całości zbioru. Procesem cyfryzacji objęto obiekty posiadające dużą wartość dokumentacyjną, historyczną jak i ikonograficzną, które z uwagi na materiał wykonania są wyjątkowo nietrwałe i  łatwo ulegają zmianom chemicznym czy uszkodzeniom. Wyróżnia je kruchość materiału i jego niestabilność która powoduje, że są najbardziej narażone na zmiany stanu zachowania w przypadku ich udostępniania. Projektem objęte zostaną wybrane zbiory tematyczne: Mikołaja Smoczyńskiego, Mariana Eilego, Władysława Hasiora, Mieczysława Porębskiego i Artystów z Kolekcji MOCAK-u, które stanowią często jedyny dokument zachowania i jedyny ślad po dziele sztuki.

Dane:

Nazwa beneficjent: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Tytuł projektu: Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 580 tys. zł
Wartość projektu: 813,4 tys. zł