Nowy tabor autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Oświęcimiu

Komunikacja zbiorowa w Oświęcimiu realizowana jest przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, który obsługuje również połączenia z sąsiednimi gminami. Łącznie z transportu publicznego korzysta ponad 93,5 tys. mieszkańców. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. obsługuje lokalną komunikację publiczną od 60 lat, a przez ostatnie pięć lat Spółka przewiozła ponad 15 mln pasażerów, przejeżdżając blisko 12 mln wozokilometrów. Pasażerowie to głównie studenci miejscowych uczelni, uczniowie szkół oraz osoby starsze. Pokaźną grupę pasażerów stanowią również turyści z całego świata oraz osoby pracujące. Autobusy obecnie kursują na 10 liniach miejskich i 17 podmiejskich o łącznej długości 423 km. Przedmiotowy projekt przyczynił się do podniesienia standardów obsługi pasażerskiej oraz pomógł w osiągnięciu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w Oświęcimiu. Projekt obejmował zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu służącego organizacji i koordynacji rozkładów jazdy, w tym uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej. W ramach inwestycji  zakupiono 20 sztuk pojazdów o różnych długościach. Zakupione autobusy są przyjazne dla wszystkich użytkowników,  oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nowe autobusy niskopodłogowe są wyposażone m.in. w klimatyzację, tablice informacyjne, monitoring oraz oznakowanie przycisków wewnątrz autobusu językiem Braillea. Obecnie użytkowany tabor został zmodernizowany i wyposażony w autokomputery, a przystanki – w rozkłady jazdy z kodem QR. Dzięki tej inwestycji w istotny sposób zwiększyła się dostępność do wysokiej jakości usług publicznych.

Dane:

Nazwa beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.
Tytuł projektu: Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 17,94 mln zł
Wartość projektu: 25,95 mln zł