​Klub dziecięcy „Osesek” drogą do Twojej aktywności zawodowej

Klub-dzieciecy-Osesek.jpg

Kto może skorzystać?

Celem projektu jest ułatwienie 15 osobom z terenu gminy Brzeszcze, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, podjęcia działań zmierzających do znalezienia miejsca na rynku pracy lub powrotu na rynek zatrudnienia w okresie: sierpień 2018-lipiec 2019.

Formy wsparcia

W ramach inicjatywy stworzonych zostanie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego. Lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 sierpnia 2019 r.

Dane:

Tytuł projektu: Klub dziecięcy „Osesek” drogą do Twojej aktywności zawodowej
Beneficjent: Janina Kobielusz Restauracja Centrum
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym