Ochrona zagrożonych gatunków roślin w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie

Widok na alejki spacerowe i nową oszkloną szklarnię.

Przebudowa szklarni Victoria miała na celu unowocześnienie obiektu i zagwarantowanie większego komfortu zarówno dla odwiedzających to miejsce turystów, pracowników oraz w pierwszej kolejności dla roślin rosnących w szklarni. Najważniejszym okazem w nowopowstałej szklarni będzie palma daktylowa pochodząca z Wysp Kanaryjskich. Ma ona około 150-lat, i prawdopodobnie jest najstarszą palmą daktylową rosnącą pod szkłem w Europie. Olbrzymia roślina, aby mogła nadal się rozwijać, potrzebowała pilnie wyższego obiektu, sięgała już bowiem szczytu poprzedniej szklarni i powoli obumierała. Celem projektu było kompleksowe przeprowadzenie prac remontowych, które polegały na rozbudowie i przebudowie obiektu szklarni (wysokość szklarni względem poprzedniej zwiększyła się o 7m) i zimownika wraz z instalacjami elektrycznymi i nowoczesnym zagospodarowaniem terenu. Prace obejmowały unowocześnienie istniejącego systemu ogrzewania, wykonano nowe przekładki oraz podłączenia. Znajdująca się na na terenie obiektu kotłownia została zmodernizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi obiektu. Konstrukcja szklarni została zaprojektowana jako stalowy szkielet w formie kratowni, jej elewacja jest w pełni ze szkła, a dach o formie łukowatej, w górnej części zbliżony jest do formy kopuły. Wewnątrz, na południowych ścianach zamontowano profesjonalne rolety cieniujące. Szklarnia Victoria posiada indywidulany system sterowania klimatem, który jest doskonale dostosowany do wymagań roślin tropikalnych. Dodatkowym atutem obiektu jest fakt że został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dane:

Nazwa beneficjent: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa szklarni nr 5 i zimownika stanowiącej część kompleksu szklarni „Victoria” w Ogrodzie Botanicznym UJ
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5,78 mln zł
Wartość projektu: 6,82 mln zł