Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Dom_Ludowy_Wierzchoslawice (1).jpg

Dworek z 1924 r. znajdujący się w centrum rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa został odnowiony dzięki wsparciu Programu Regionalnego. Mieści się w nim Dom Ludowy, który dzięki renowacji, udało się ochronić przed zniszczeniem.

Dom_Ludowy_Wierzchoslawice (3).jpg

Odnowiona elewacja budynku, odpowiednia izolacja ścian, zabezpieczony dach, nowe okna i balkony sprawiły, że budynek znów zachwyca wspaniałym wyglądem.

Dom_Ludowy_Wierzchoslawice (2).jpg

Wieczorna iluminacja dodatkowo podkreśla piękną sylwetkę budynku i zachęca do odwiedzenia jego wnętrz. W dworku działalność rozpoczęła gminna biblioteka.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 3 kwietnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Dane

Projekt: Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Beneficjent: Gmina Wierzchosławice
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego