W hołdzie dla bohatera - Muzeum Kościuszkowskie w Krakowie

Widok na Kopiec Kościuszki z widoczną trasą wejścia na górę

Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Małopolski w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i przebudowę budynku Bastionu V oraz budowę świetlika nad dziedzińcem wewnętrznym i fosą wjazdową.

Obiekt został zaadaptowano do celów kulturalnych i turystycznych.

Celem projektu było również przystosowanie trasy turystycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rekonstrukcję historycznych bram, pomostów i fosy wjazdowej historycznego fortu nr 2 „Kościuszko” oraz konserwacja ściany zachodniej z krenelażem Kaponiery Południowej.

Rewitalizacja umożliwiła utworzenie nowoczesnego Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. „Kościuszko –bohater wciąż potrzebny” w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko”. Powstała tu również trasa edukacyjna na Kopcu Kościuszki umożliwiająca osób niepełnosprawnych.

Rozwój dziedzictwa kulturowego i uczestnictwo w kulturze jest skuteczną metodą rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Realizacja projektu w długookresowej perspektywie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionalnych produktów kulturalnych i turystycznych, a w konsekwencji do dalszego rozwoju regionu.

Fort przy Kopcu Kościuszki jest przykładem XIX wiecznej architektury fortecznej, która przetrwała do dnia dzisiejszego pomimo zniszczeń wojennych oraz naturalnego niszczenia i degradacji spowodowanej upływem lat i czynników atmosferycznych. Dzięki realizacji projektu powstało nowoczesnego muzeum – które spowoduje zwiększenie turystyki kulturowej zlokalizowanej w unikatowym, historycznym miejscu Polski.

Dane:

Nazwa beneficjent: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
Tytuł projektu: Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. " Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6,27 mln zł
Wartość projektu: 13,58 mln zł